فروش عمده موبایل به همکاران

همکار عزیز!

اگر تمایل دارید سبدهای ویژه همکاران ما را ببینید و به صورت عمده و با قیمت همکاری خرید نمایید، کافی است با شماره‌های زیر با تیم فروش ما از طریق تماس یا واتس اپ در ارتباط باشید:

روش ارسال سفارشات

سفارشات عمده شما از طریق پست، ماهکس یا باربری مد نظر شما ارسال خواهند شد و هزینه آن به صورت پس کرایه خواهد بود؛ اما شما می‌توانید با معرفی یک نفر تحویل گیرنده، سفارشات خود را به صورت حضوری از دفتر شرکت بانیکان دریافت نمایید. اطلاعات آدرس شرکت را می‌توانید در انتهای سایت مشاهده نمایید.

مدارک مورد نیاز شرکت‌ها

مدارک مورد نیاز فروشگاه‌ها

آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی

کارت ملی مدیر عامل

کارت ملی تمامی صاحبان امضا

اجاره نامه یا سند مالکیت

قرارداد فروش امضا شده

گواهی امضاء مدیرعامل و صاحبان امضا *

آگهی ثبتی

آگهی تاسیس

اساسنامه

تایید نمونه مهر

تایید ارزش افزوده

ارائه کد افق

کارت ملی صاحب جواز

اجاره نامه یا سند مالکیت

گواهی امضاء صاحب جواز *

(جهت دریافت کالا و امضاء فاکتور)

جواز کسب

ارائه کد افق

قرارداد فروش امضا شده

* لازم است نام «شرکت بانیکان همراه رسپینا» در گواهی امضا قید شود.

* برای دریافت سفارشات و امضاء فاکتور، لازم است نماینده‌ای را رسماً به شرکت بانیکان همراه رسپینا معرفی و تفویض اختیار نمایید.

فروش عمده موبایل به همکاران

همکار عزیز!

اگر تمایل دارید سبدهای ویژه همکاران ما را ببینید و به صورت عمده و با قیمت همکاری خرید نمایید، کافی است با شماره‌های زیر با تیم فروش ما از طریق تماس یا واتس اپ در ارتباط باشید:

مدارک مورد نیاز فروشگاه‌ها

 • جواز کسب
 • کارت ملی صاحب جواز
 • اجاره نامه یا سند مالکیت
 • قرارداد فروش امضا شده
 • ارائه کد افق
 • گواهی امضاء صاحب جواز
 • (جهت دریافت کالا و امضاء فاکتور و با ذکر نام «شرکت بانیکان همراه رسپینا» تهیه گردد.)
 • معرفی و تفویض اختیار محضری برای تحویل گیرنده سفارشات

مدارک مورد نیاز شرکت‌ها

 • آگهی ثبتی
 • آگهی تاسیس
 • اساسنامه
 • آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی
 • کارت ملی مدیرعامل
 • کارت ملی صاحبان امضا
 • تایید نمونه مهر
 • تایید ارزش افزوده
 • اجاره نامه یا سند مالکیت
 • قرارداد فروش امضا شده
 • ارائه کد افق
 • گواهی امضاء مدیرعامل و صاحبان امضا
 • (جهت دریافت کالا و امضاء فاکتور و با ذکر نام «شرکت بانیکان همراه رسپینا» تهیه گردد.)
 • معرفی و تفویض اختیار محضری برای تحویل گیرنده سفارشات

روش ارسال سفارشات

سفارشات عمده شما از طریق پست، ماهکس یا باربری مد نظر شما ارسال خواهند شد و هزینه آن به صورت پس کرایه خواهد بود؛ اما شما می‌توانید با معرفی یک نفر تحویل گیرنده، سفارشات خود را به صورت حضوری از دفتر شرکت بانیکان دریافت نمایید. اطلاعات آدرس شرکت را می‌توانید در انتهای سایت مشاهده نمایید.