مطالعه در مورد گوشی Black Shark 4S Pro شیائومی

شیائومی از دو گوشی بلک شارک 4 اس و بلک شارک 4 اس پرو رونمایی کرد. این دو گوشی هوشمند گیمینگ با توجه به طراحی متفاوت پنل پشتی از نظر ظاهری تغییر زیادی نسبت به نسل‌های قبلی خود کردند که در مقاله بانیکان به صورت کامل به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب

مطالعه در مورد گوشی Black Shark 4S Pro شیائومی

شیائومی از دو گوشی بلک شارک 4 اس و بلک شارک 4 اس پرو رونمایی کرد. این دو گوشی هوشمند گیمینگ با توجه به طراحی متفاوت پنل پشتی از نظر ظاهری تغییر زیادی نسبت به نسل‌های قبلی خود کردند که در مقاله بانیکان به صورت کامل به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب

مطالعه در مورد گوشی Black Shark 4S Pro شیائومی

شیائومی از دو گوشی بلک شارک 4 اس و بلک شارک 4 اس پرو رونمایی کرد. این دو گوشی هوشمند گیمینگ با توجه به طراحی متفاوت پنل پشتی از نظر ظاهری تغییر زیادی نسبت به نسل‌های قبلی خود کردند که در مقاله بانیکان به صورت کامل به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب

مطالعه در مورد گوشی Black Shark 4S Pro شیائومی

شیائومی از دو گوشی بلک شارک 4 اس و بلک شارک 4 اس پرو رونمایی کرد. این دو گوشی هوشمند گیمینگ با توجه به طراحی متفاوت پنل پشتی از نظر ظاهری تغییر زیادی نسبت به نسل‌های قبلی خود کردند که در مقاله بانیکان به صورت کامل به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب

مطالعه در مورد گوشی Black Shark 4S Pro شیائومی

شیائومی از دو گوشی بلک شارک 4 اس و بلک شارک 4 اس پرو رونمایی کرد. این دو گوشی هوشمند گیمینگ با توجه به طراحی متفاوت پنل پشتی از نظر ظاهری تغییر زیادی نسبت به نسل‌های قبلی خود کردند که در مقاله بانیکان به صورت کامل به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب