وارسی تخصصی گوشی سامسونگ گلکسی S21 Ultra (بخش 1)

نسخه‌ی اولترا به‌عنوان سرآمد گوشی‌های جدید سری اس، بهترین ماژول دوربین، بزرگترین صفحه ی نمایش، بیشترین مقدار رم و با ظرفیت ‌ترین باتری را نسبت به برادران کوچک‌تر خود دارد.

ادامه مطلب

وارسی تخصصی گوشی سامسونگ گلکسی S21 Ultra (بخش 1)

نسخه‌ی اولترا به‌عنوان سرآمد گوشی‌های جدید سری اس، بهترین ماژول دوربین، بزرگترین صفحه ی نمایش، بیشترین مقدار رم و با ظرفیت ‌ترین باتری را نسبت به برادران کوچک‌تر خود دارد.

ادامه مطلب

وارسی تخصصی گوشی سامسونگ گلکسی S21 Ultra (بخش 1)

نسخه‌ی اولترا به‌عنوان سرآمد گوشی‌های جدید سری اس، بهترین ماژول دوربین، بزرگترین صفحه ی نمایش، بیشترین مقدار رم و با ظرفیت ‌ترین باتری را نسبت به برادران کوچک‌تر خود دارد.

ادامه مطلب

وارسی تخصصی گوشی سامسونگ گلکسی S21 Ultra (بخش 1)

نسخه‌ی اولترا به‌عنوان سرآمد گوشی‌های جدید سری اس، بهترین ماژول دوربین، بزرگترین صفحه ی نمایش، بیشترین مقدار رم و با ظرفیت ‌ترین باتری را نسبت به برادران کوچک‌تر خود دارد.

ادامه مطلب

وارسی تخصصی گوشی سامسونگ گلکسی S21 Ultra (بخش 1)

نسخه‌ی اولترا به‌عنوان سرآمد گوشی‌های جدید سری اس، بهترین ماژول دوربین، بزرگترین صفحه ی نمایش، بیشترین مقدار رم و با ظرفیت ‌ترین باتری را نسبت به برادران کوچک‌تر خود دارد.

ادامه مطلب